Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Rašinys

MO nr.

1070

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.8. Skirti pasakojimą ir aprašymą.

3.1.12. Išdėstyti detales laikantis erdvinio (pvz., viršus – apačia, kairė – dešinė, arti – toli), chronologinio principo.

3.3.1. Suprasti, kad teksto rašymas yra procesas. Nurodyti rašymo proceso etapus.

Mokymosi uždaviniai

Aprašysiu nuotrauką.

Dėstysiu mintis pagal erdvės nuoseklumą.

Skirsiu pasakojimą ir aprašymą.

Skirsiu visumos įspūdį ir detalę.

Vartosiu erdvės nuoseklumą rodančius siejimo žodžius.