Titulinis > Temos > Sporto slėnis > Žiūriu > „Tai bent reportažas!“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Tai bent reportažas!“

MO nr.

3011

Gebėjimai

1.1. Nurodyti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, tiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: išsakyti savo nuomonę, remiantis patirtimi.

1.5. Tiksliai, aiškiai informuoti: apibūdinti daiktą, vietą, gyvūną, asmenį, nuosekliai papasakoti įvykį (Kaip tai atsitiko?), paaiškinti nesudėtingą procesą (Kaip tai daroma?).

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie gerai pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi.

1.9. Reikšti mintis žodžiu taisyklinga ir stilinga kalba: paisyti kalbos normų, kalbėti tiksliai ir aiškiai.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Suprasti klausymosi svarbą bendraujant ir laikytis susitartų tinkamo klausymosi taisyklių.

1.2.2. Atpažinti, tinka ar netinka kalbinė raiška konkrečiai situacijai.

1.5.3. Mokytojui padedant pasirinkti priemones, padedančias klausytojui suvokti informaciją (pvz., parodyti, nubraižyti, nupiešti, rasti tinkamų iliustracijų).

1.7.2. Skirti teiginį ir argumentus.

1.9.3. Laikytis leksikos normų.

Mokymosi uždaviniai

Suprasiu, kas būdinga televizijos reportažui.

Teiginiams parinksiu tinkamas citatas.

Taisysiu kalbos klaidas.

Atpažinsiu kūrinyje svarbiausias mintis (vertybes).

Kursiu trumpus tekstus sporto tema: komandos pavadinimą, skanduotę, šūkį, dainą.