Titulinis > Temos > Gimtieji namai > Žiūriu > „Varpo pelkė“

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

„Varpo pelkė“

MO nr.

204

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

Mokymosi uždaviniai

Įvertinsiu pateiktų teiginių teisingumą.

Mokysiuos suprasti padavimo sukūrimo ir pasakojimo aplinkybes, jo ryšį su namų (gimtinės) aplinka, istorija.

Sužinosiu svarbiausius padavimo bruožus.

Mokysiuos nusakyti kūrinio temą.

Atpažinsiu įvairias liaudies meno rūšis ir žanrus.

Tautosaką panaudosiu savo kūryboje.