Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Vokas

MO nr.

3513

Gebėjimai

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

3.1.10. Suprasti, kad atsižvelgiant į tikslą pasirenkamas tam tikras žanras. Žinoti, kad taisyklės, receptai, skelbimai, pranešimai apie įvykius skirti informuoti, juose pateikiama nuosekli, tiksli informacija, vartojami neutralūs žodžiai.

3.3.3. Tinkamai parengti tekstą naudojantis tekstų rengykle.

Mokymosi uždaviniai

Išmoksiu ant voko tinkamai užrašyti laiško siuntėjo ir gavėjo adresus.