Titulinis > Mokymosi objektai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Literatūra: dramos kūrinių (filmų) prasmės

MO nr.

5234

Gebėjimai

1.6. Siekiant saviraiškos ir sudominti pasakoti nuotykius, įvykius, grįstus patirtimi bei išmone.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

Žinios ir supratimas

1.6.1. Paaiškinti pasakojimo sandarą (užuomazga, veiksmo eiga, kulminacija, atomazga).

1.6.2. Pasakojant laikytis laiko sekos principo.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.