Titulinis > Mokymosi objektai

Paukščių balsų pamėgdžiojimai

GEGUTĖ

Kukū!

Pagalvėlis pūkų.

Kukū, kukū!

Duos gegė taukų:

Pasitepsi ratus,

Važiuosi metus.

GENYS

Čiaku, čiaku,

Viršum medžių kirsiu šakų!

Tak… tak… taku,

Medį plaku!

Kai paplaksiu,

Kirminėlių rasiu!

KIKILIS

Šimts, šimts, šimts vyrų

Mano vieno rieto nepakels.

Lyk, lyk, lyk!

Lyt, lys, lys, lys!

LAKŠTINGALA

Jurgut, Jurgut!

Kelk, kelk!

Kinkyk, kinkyk, kinkyk!

Patepk, patepk, patepk!

Važiuok, važiuok!

Paplak, paplak, paplak!

Bėruk, bėruk, bėruk!

Greičiau, greičiau!

Trauk, trauk, trauk!

Na, na, na, na, tir, tir...

Sustok, sustok!

PELĖDA

Suvystyk, suvystyk!

Palauk, palauk!

Tuoj, tuoj!

PEMPĖ

Klyvis, klyvis,

Kas mane padyvys?

Kiaušinėlius dėsiu,

Vaikelius perėsiu.

Kiaušinėliai taškuoti,

Vaikeliai kuoduoti.

SNIEGENA

Aš jau čia,

Aš jau čia.

STRAZDAS

Svetimoj šaly buvau,

Alų, midų gėriau –

Sudžiūvau, sudžiūvau.

Į savo kraštą parlėkiau,

Kirminėlius lesiau,

Vandenėlį gėriau –

Nutukau, nutukau.

ŠARKA

Čirikt, čirikt, čirikt, bus svečių.

TETERVINAS

Parduosiu kailinius – pirksiu pačią,

Parduosiu kailinius – pirksiu pačią.

TILVIKAS

Kliku... klieku...

Duokit sliekų!

Vištažvinių, vištažvinių,

Skilvin, skilvin!

VARNA

Kvarkt, kvarkt,

Imkit žagres art, art, art!

VARNĖNAS

Šiu-gint, šiu-gint, šiu-gint!

VIEVERSYS

Čyru vyru, pavasaris,

Palikau vaikelius nelesintus.

Parlėksiu – palesinsiu,

Prakirsiu ledelį – pagirdysiu.

Žaliu vyneliu pagirdysiu

Ir vėl išlėksiu.

VOLUNGĖ

Grybų rauti,

Grybų rauti,

Į kašelę krauti.

ZYLĖ

Priusgyt, priusgyt!

ŽVIRBLIS

Čir, čir, aš vyrs, aš vyrs!