Titulinis > Atsisiuntimas

Atsisiuntimas

Paukščių balsų pamėgdžiojimai
GEGUTĖ Kukū! Pagalvėlis pūkų. Kukū, kukū! Duos gegė taukų: Pasitepsi ratus, Važiuosi metus. GENYS Čiaku, čiaku, Viršum medžių kirsiu šakų! Tak… tak… taku, Medį plaku! Kai paplaksiu, Kirminėlių rasiu! KIKILIS Šimts, šimts, šimts vyrų Mano vieno rieto nepakels.

ZIP

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą ZIP pakavimo programa. Jį išpakavę, galėsite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinėse plokštelėse, atmintukuose ir kt.) ar persiųsti elektrononiu paštu.

SCORM

Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).