Titulinis > Temos > Teatro aikštė > Klausau > 1 rinkinys

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

1 rinkinys

MO nr.

2461

Gebėjimai

1.1. Nurodyti aiškiai išreikštus autoriaus tikslus (informuoti, sudominti, įtikinti). Suformuluoti klausomo teksto temą, tiesiogiai išreikštą pagrindinę mintį.

1.2. Vertinti klausomo teksto turinį ir raišką bei kalbėjimo kultūrą: išsakyti savo nuomonę, remiantis patirtimi.

1.3. Sąmoningai klausytis, taikyti mokytojo pasiūlytas aktyvaus klausymosi strategijas.

1.5. Tiksliai, aiškiai informuoti: apibūdinti daiktą, vietą, gyvūną, asmenį, nuosekliai papasakoti įvykį (Kaip tai atsitiko?), paaiškinti nesudėtingą procesą (Kaip tai daroma?).

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie gerai pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Suprasti klausymosi svarbą bendraujant ir laikytis susitartų tinkamo klausymosi taisyklių.

1.1.2. Skirti monologą ir dialogą.

1.1.3. Suprasti, kad įvairiais tekstais siekiama įvairių tikslų.

1.1.4. Skirti teksto tikslą, temą ir pagrindinę mintį.

1.1.6. Pasižymėti nurodytą informaciją.

Mokymosi uždaviniai

Rasiu nurodytą informaciją tekste.

Skirsiu temą, pagrindinę mintį.

Suprasiu, kad nuomonę reikia pagrįsti.

Suprasiu, koks pasakotojo tikslas.

Apibūdinsiu veikėjus.

Palyginsiu dramos kūrinį su kitų literatūros rūšių kūriniais.