Titulinis > Temos > Nuotykių giria > Skaitau > 2 rinkinys

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

2 rinkinys

MO nr.

2887

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

2.1.1. Glaustai atpasakoti tekstą ar jo dalį, neiškreipiant esmės. Rasti nurodytą informaciją tekste.

2.1.2. Skirti teksto tikslą, temą, pagrindinę mintį.

2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką, veikėjus, veiksmą.

3.1.7. Vartoti sinonimus, kad būtų išvengta kartojimosi. Vartoti vaizdingus žodžius, frazeologizmus.

Mokymosi uždaviniai

Mokėsiu pagrįsti teiginius.

Mokėsiu įvertinti teiginių teisingumą.

Surasiu teiginius pagrindžiančias citatas.