Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Laiškas

MO nr.

553

Gebėjimai

1.4. Kalbėti atsižvelgiant į adresatą (bendraamžiai, artimieji, mokytojai, kiti suaugusieji) ir komunikavimo situaciją (neoficiali). Mokytojui padedant pasirinkti kalbinę raišką.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

1.4.2. Skirti oficialią ir neoficialią kalbos vartojimo situaciją.

3.1.1. Suprasti, kad kalbinė raiška priklauso nuo tikslo, situacijos ir adresato.

3.1.2. Skirti oficialią ir neoficialią kalbos vartojimo situaciją.

3.1.3. Žinoti, kaip tinkamai kreiptis, kaip formuluoti prašymą vyresniam žmogui ir bendraamžiui.

3.1.9. Suprasti, kad apie tą patį dalyką galima rašyti skirtingai, nes tai priklauso nuo rašytojo tikslo. Skirti dalykinį ir meninį aprašymą.

3.1.16. Siekiant įtikinti vartoti tinkamas mandagumo formules, liepiamosios ir tariamosios nuosakos formas, įasmeninimus, emociškai nuspalvintus žodžius.

Mokymosi uždaviniai

Išsiaiškinsiu, kaip parašyti mandagų laišką.

Naudodamasis laiško rašymo modeliu, kūrybiškai jį parašysiu pasirinktam adresatui pasirinkto gyvūno vardu, keldamas pasirinktą svarbią gamtosaugos problemą.