Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Laiškas

MO nr.

2456

Gebėjimai

1.7. Išsakyti savo nuomonę apie gerai pažįstamus dalykus, vertinti, argumentuoti remiantis patirtimi.

1.8. Dalyvaujant įvairaus pobūdžio pokalbiuose efektyviai klausytis, klausti, atsakyti, reikšti savo nuomonę.

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

Žinios ir supratimas

1.7.1. Laikytis elementarios samprotaujamojo teksto struktūros: teiginys, argumentai, išvada.

1.8.1. Nurodyti esmines sėkmingo bendravimo prielaidas.

2.1.9. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti.

3.1.2. Skirti oficialią ir neoficialią kalbos vartojimo situaciją.

3.1.3. Žinoti, kaip tinkamai kreiptis, kaip formuluoti prašymą vyresniam žmogui ir bendraamžiui.

Mokymosi uždaviniai

Išsiaiškinsiu, kaip parašyti mandagų laišką.

Mokėsiu nuomonę apie spektaklį pasakyti viešai.

Naudodamasis laiško rašymo modeliu, kūrybiškai jį parašysiu teatro direktoriui.

Pagrįsiu savo nuomonę apie matytą spektaklį.

Žinosiu, kada reikia kalbėti oficialiai.