Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Rašinys

MO nr.

552

Gebėjimai

2.1. Suprasti artimos vaikų patirčiai, nesudėtingos kompozicijos ir raiškos įvairaus pobūdžio tekstus.

3.1. Rašyti atsižvelgiant į tikslą, situaciją, adresatą.

3.3. Sąmoningai rašyti taikant strategijas ir žinias apie rašymo procesą. Apmąstyti rašymo veiklą ir planuoti mokymąsi.

Žinios ir supratimas

2.1.6. Pateikti smulkiosios tautosakos kūrinių pavyzdžių: mįslių, patarlių, gamtos garsų mėgdžiojimų, skaičiuočių, pajuokavimų. Atpažinti pasaką, sakmę, padavimą, pasakėčią, eilėraštį.

3.1.8. Skirti pasakojimą ir aprašymą.

3.1.11. Skirti visumos įspūdį ir detalę.

3.1.12. Išdėstyti detales laikantis erdvinio (pvz., viršus – apačia, kairė – dešinė, arti – toli), chronologinio principo.

3.3.1. Suprasti, kad teksto rašymas yra procesas. Nurodyti rašymo proceso etapus.

Mokymosi uždaviniai

Išsiaiškinsiu, kaip rašyti rašinį paisant žanro reikalavimų.

Kurdamas tekstus vartosiu smulkiosios tautosakos pavyzdžių.

Skirsiu aprašymą ir pasakojimą.